Elgsoner

Elgsoner

Publisert av John Herberg den 27.05.21. Oppdatert 06.09.21.

Tekst, kart og foto: Kristian Sveen

Grensebeskrivelser for elgsoner i Biri

Utarbeidet av Biri Grunneierforening, våren 2020 - i samråd med jaktledere
Bør leses i sammenheng med kart inneholdende tomtegrenser, gårds- og bruksnummer (NIBIO etc.).
«Navn» på sonene inkludert i dette dokumentet for å gi en indikasjon på hvor sona befinner seg.

 

Sone 2 – Langmyra

Søndre grense følger Kalverudelva østover, opp fra utløpet ved Flutua i teig 119/1 tilh. Elvestad, så følger grensa elva opp til der den krysser Drugavegen i teig 114/3 tilh. Øvstdal. Derifra vestover langs Drugavegen, så videre langs Kalverudvegen til krysset på Kalverudsetra i teig 130/6 tilh. Roterud. Nordvestover fra Kalverudsetra følger den en rett linje mot punktet hvor høydekurve 751 krysser teiggrense mellom 145/2 tilh. Hegge og 141/1 tilh. Hov. Derifra knekker grensa 90°, og videre i en rett linje nordøst til den krysser Ankerlivegen i teig 141/1. Videre i rett linje til kommunegrensa (Denne grenselinja er ikke synlig i offentlige kart, derfor kreves god lokalkjennskap til terrenget), så langs denne østover ned gjennom Bjørnådalen og etter hvert Bjørnstadelva til utløpet ved Stranda camping i teig 107/1 tilh. Nordre Bjørnstad. Derifra følger grensa Mjøsa tilbake til Kalverudelva ved Flutua.
Areal mellom Biristrandvegen og Mjøsa regnes i all hovedsak som ikke jaktbart.
Grenser til sone 3 og 4

 

Sone 3 – Gråsteinsmyra
Søndre grense følger Vismunda østover fra kommunegrensa i «Storgardsfola» tilh. Sigstad/Sem/Svennes. Følger elva ned til teig 147/1 tilh. Skarseth, der skogsvegen fra Maridammene når elva. Derifra følger den vegen nordøst- så nordover, opp forbi Maridammene, til den møter Dempavegen i teig 153/1 tilh. Herberg. Følger Dempavegen til krysset på Dempsetra, derifra Drugavegen østover frem til teig 122/5 tilh. Skog. Krysser her Gråsteinsmyra langs teiggrense 122/5, nordover til krysset på Kalverudsetra i teig 130/6 tilh. Roterud. Nordvestover fra Kalverudsetra følger den en rett linje mot punktet hvor høydekurve 751 krysser teiggrense mellom 145/2 tilh. Hegge og 141/1 tilh. Hov. Derifra knekker grensa 90°, og videre i en rett linje nordøst til den krysser Ankerlivegen i teig 141/1. Videre i rett linje til kommunegrensa (Denne grenselinja er ikke synlig i offentlige kart, derfor kreves god lokalkjennskap til terrenget), så langs denne vestover i Storgardsfola tilbake til Vismunda.
Grenser til: Sone 2, 4 og 14


Sone 4 – Seteråsen
Søndre grense følger Vismunda sørøstover fra teig 147/1 tilh. Skarseth, der skogsvegen fra Maridammene når elva. Følger elva til der den krysses av øvre vinstralinna i teig 158/1 tilh. Tømten. Følger derifra Vinstralinna nordover til teiggrense 139/9 tilh. Fjellstad. Derifra teiggrenselinja østover t.o.m. teig 139/8 tilh. Taraldsrud, så grense 139/8 nordover til teig 128/24 tilh. Ekeren. Følger vestsiden av teig 128/24 til enden på skogsveg en tilh. Ekeren. Videre skogsveg fra dyrkestykke tilh. Ekeren i teig 120/5 nordøstøver til Drugavegen, så vegen nordvestover via Brattbergsetra og videre til Kalverudsetra i teig 130/6 tilh. Roterud. Fra Kalverudsetra sørover langs teiggrense 130/6 over til Drugavegen, så vegen østover til krysset på Dempsetra. Følger Dempavegen vestover til der skogsveg til Maridammene tar av sørover, i teig 153/1 tilh. Herberg, og følger så skogsvegen ned tilbake til Vismunda i Skarsethfola.
Grenser til sone 2, 3 og 5


Sone 5 – Stuve/Skarseth/Alset
Søndre grense følger Vismunda østover fra der øvre Vinstralinna krysser elva i teig 158/1 tilh. Tømten, nedover elva til Dahlsbrua i teig 148/1-2 tilh. Dahl. Følger teiggrense 148/1-2 rundt Dahl gård, og ned til Vismunda via samme teiggrense og bekken som renner fra Jensstuen. Følger Vismunda videre ned til teig 141/1 tilh. Hov, og derifra denne teiggrensa opp til Øverbygdsvegen. Følger Øverbygdsvegen nordvest til teiggrense mellom 145/11 tilh. Bratteng og 141/1 tilh. Hov. på oversiden av Øverbygdsvegen. Følger teiggrense 141/1 nordover opp til Lierengvegen, derifra Lierengvegen vestover til der skogsveg tilh. Midtre Hegge tar av fra Lierengvegen i teig 145/1. Følger skogsvegen nordvest til den stopper ved Finstadhaugen. Følger derifra teiggrense 146/2 tilh. Alset vestover til teig 120/5 tilh. Ekeren i nedre Alsetmarka. Følger teiggrense 120/5 nordøst, ned til Ekerngutua, videre ned Ekerngutua til Biristrandvegen. Følger Biristrandvegen vestover til Kalverudelva ved Nordre Ekeren, så følger grensa elva østover, opp til den møter Drugavegen i teig 114/3 tilh. Øvstdal. Følger Drugavegen vestover, til der skogsveg tar av sørvestover i teig 115/4 tilh. Haug, så skogsvegen videre sørøst til dyrkestykke tilh. Ekeren i teig 120/5. Videre langs vestsiden av teig 128/24 tilh. Ekeren, til grense mellom teig 139/8 tilh. Taraldsrud og teig 139/7 tilh. Paradis. Følger denne grensa sørover til teig. 158/2 tilh. Tømten, derifra grenselinja vestover til Vinstralinna. Derifra følger grensa Vinstralinna sørover, ned og tilbake til Vismunda.
Grenser til sone 4, 6, 9 og 13


Sone 6 – Båberg
Søndre grense følger Vismunda østover f.o.m. teig 140/5 ved Lium tilh. Bratberg, og hele veien ned til utløpet ved Verket i teig 131/8. Følger Mjøsa nordvest til Flutua/Kalverudelva i teig 119/1 tilh. Elvestad, og så Kalverudelva opp til Biristrandvegen. Følger vegen sørøst til Ekerngutua, sørvestover opp gutua, gjennom bebyggelsen og videre opp langs teiggrense 121/1 tilh. Ekeren, til den møter teiggrense 146/2 tilh. Alset i nedre Alsetmarka. Følger teiggrense 146/2 sørøstover til snuplass i skogsveg tilh. Midre Hegge i teig 145/1, og skogsvegen derifra ned til Lierengvegen. Følger lierengvegen østover til adresse
Øverbygdsvegen 466. Videre øst langs teiggrense 141/1 tilh. Hov. Følger denne rundt Hov og ned til Øverbygdsvegen tilbake i teig 140/5 ved Lium.
Sona omslutter teig 133/1 tilh. Sigstad. Biri Grunneierforening har ikke jaktrett i denne teigen. Areal mellom Biristrandvegen og Mjøsa regnes i all hovedsak som ikke jaktbart.
Grenser til sone 5, 10 og 13


Sone 7 – Søthaugen
Østre grense følger Svarka sørøstover opp fra Vismunda, t.o.m. teig 187/1 tilh. Skulhus, i Svarkemyra. Følger teiggrense 187/1 nordover til teig 164/4 tilh. Kårstad. Følger derifra snertingdalsgrensa nord-vestover t.o.m. teig 165/1 tilh. Krageberg. Følger nordøst så sørøst langs teig 165/1. Videre sørøst langs samme rette grenselinje nord for Krakasetra t.o.m. teig 165/1. Følger så teiggrense 165/1 nordøst til ned til Vismunda. Grensa følger så Vismunda østover til Svarka ved Kårstadsetra.
Grenser til sone 4, 8 og 14


Sone 8 – Hovde/Benrud/Stumlia
Søndre grense følger snertingdalsgrensa sørøst fra Haugsetermyra i teig 162/1 tilh. Stumlia, t.o.m. teig 164/12 tilh. Benrud, ved Åsgardshaugen. Fortsetter nordøst langs teiggrense 164/12 forbi Haugssetra, Kvekasetra og Taraldsrudsetra t.o.m. teig 156/1 tilh. Hovde. Nordre grense går langs Vismunda f.o.m. teig 156/1 ved Hovde, nordvest til Svarka ved Kårstadsetra i teig 162/1. Derifra følger grensa Svarka opp tilbake til snertingdalsgrensa i teig 162/1 i Haugsetermyra.
Grenser til sone 4, 5, 7 og 9


Sone 9 – Kjendseth/Tømten
Nordre grense går langs Vismunda østøver f.o.m. teig 155/1 tilh. Benrud t.o.m. teig 150/1 tilh. Kjendseth/Tjernset. Grensa følger teig 150/1 sørover til snertingdalsgrensa i Sjutjernsmyra. Inkluderer på østre grense også Kjendsethteigene 150/2 og 150/7 samt teig 174/5 ved Lauvhugu, tilh. Lure. Fra Sjutjernsmyra langs snertingdalsgrensa vestover forbi Åsgårdssetra og Åsgårdshaugen, t.o.m. teig 164/11 tilh. Tømten. Derifra teiggrensa nordøst t.o.m. teig 155/1 og Vismunda ved Benrud Øvre.
Grenser til sone 5, 8 og 13


Sone 10 – Klomsteinroa/Udalsroa
Søndre grense går langs snertingdalsgrensa, østøver fra Langmyra/Mushaugen, f.o.m teig 140/3 tilh. Bjørke, frem til Skulhuselva i teig 178/1 tilh. Kårstad. Følger Skulhuselva nordøst til der den krysser Fløytenvegen på Fløyten i teig 171/6 tilh. Fjellheim. Derifra følger grensa Fløytenvegen/teiggrensa opp til Klomsteinrovegen, så Klomsteinrovegen ned til Birivegen på
Fautmoen. Birivegen øst til Fautmobakken. Fautmobakken nordøst ned til Paradisvegen. Paradisvegen over E6 t.o.m. teig 179/60 (Biri båthavn). Nord fra båthavna langs Mjøsa til Svennesvollene. Vest fra Svennesvollene følger grensa Vismunda tilbake til teig 140/3 ved Lium, som går hele veien opp til snertingdalsgrensa.
Areal øst for Lundeberget og Kårstad, regnes i all hovedsak som ikke jaktbart.
Grenser til sone 6, 12 og 13


Sone 11 – Redalen
Søndre grense følger Stokkelva vestover, opp fra Sveastranda camping i teig 194/1 tilh. Sveen, opp til og med teig 199/54 tilh. Nyland. Følger så teiggrense 199/54 nordover, så langs Nylandvegen og videre opp langs bekken, og teiggrense 199/1 tilh. Skøyen, opp til Øvre veg ved krysset til Strandbakke. Deretter øst langs teiggrense 202/3 tilh. Strandbakke, så videre nord langs teiggrense 199/7 tilh. Nyset opp langs østsiden av Strandbakkhøgda. Fra Strandbakkhøgda følger den teiggrense 199/6 tilh. Skøyenengen nordvestover, og videre langs teiggrense 199/1 opp forbi Vardhaugen og Bjønnåtet, til teig 176/5 tilh. Unset. Østøver derifra følger den forlengelsen av grenselinje 176/5, via 176/8, 171/28 og 171/14 tilh. Galtestad, nordøstover til Skulhuselva ved Longset. Fra Longset følger grensa elva østover, ned til utløpet i teig 187/15 tilh. Vika. Derifra følger grensa Mjøsa sørover tilbake til utløpet av Stokkelva ved Sveastranda camping.
Grenser til sone 12


Sone 12 – Melbysroa
Søndre grense følger Skulhuselva vestover fra Smedmoen i teig 187/15 tilh. Vika, opp til Longset, og teiggrense 171/14 tilh. Galtestad. Følger teigen sørvest opp til Kloppmyra, og videre vestover langs snertingdalsgrensa til Skulhuselva i teig 171/3 tilh. Asper. Følger Skulhuselva nordøst til der den krysser Fløytenvegen på Fløyten i teig 171/6 tilh. Fjellheim. Derifra følger grensa Fløytenvegen/teiggrensa opp til Klomsteinrovegen, så Klomsteinrovegen ned til Birivegen på Fautmoen. Birivegen øst til Fautmobakken. Fautmobakken nordøst ned til Paradisvegen. Paradisvegen over E6 t.o.m. teig 179/60 (Biri båthavn). Derifra følger grensa Mjøsa sørover tilbake til utløpet av Skulhuselva i Smedmoen.
Grenser til sone 10 og 11


Sone 13 – Dahl/Hov/Bratberg
Søndre grense går langs snertingdalsgrensa, østøver f.o.m. teig 148/1-4 i Sjutjernsmyra, tilh. Dahl. Østøver gjennom Hovsstømyra t.o.m. teig 140/2 tilh. Svennes/Bratberg ved Harahaugen. Følger teiggrense 140/2 nordover til Vismunda ved Lium. Følger Vismunda vestover t.o.m. teig 148/1-4 ved Lure, inkluderer her også teig 148/1-2 på nordsiden av elva (Dahl innmark). Følger teiggrense 148/1-4 sør tilbake til Sjutjernsmyra.
Grenser til sone 5, 8, 9, 10


Sone 14 – Lundeskogen
Søndre grense følger snertingdalsgrensa nordvest fra teig 165/1 tilh. Krageberg, i Krakasetermyrene, gjennom pullmyrene, så nordvest ned til Vismunda via teiggrenser til teig 242/1 tilh. Nordre Ålseth og 256/1 tilh. Tomter. Følger derifra Vismunda sørøstover til teiggrense 165/1, så denne sørvestover til teig 167/1. Deretter grenselinje gjennom flere teiger rett nordvest tilbake til teig 165/1, og så sørvest langs denne til Krakasetermyrene og snertingdalsgrensa.
Inkluderer ikke teig 247/1 «Ambjørsdalen» tilh. Ambjør og teig 211/1 tilh. Lønnum.
Grenser til sone 3 og 8